Foto: Isabelle Ullenes Hagen, Helle Gard

Avlsplan for Vestlandsk Raudkolle

1. Avlsmål

Formålet med avlsarbeidet er å:

 • Ta vare på særpreget og mangfoldet i rasen som er beskrevet i rasestandarden
 • Avle fram dyr med egenskaper tilpasset rasestandarden
 • Avle fram en sunn og funksjonsdyktig storferase i tråd med god dyrevelferd
 • Dyr som er 7/8 eller mer av den nevnte rasen anses som raserein.
 • Minimere innavlsutviklinger i populasjonen.
 • Avle fram gode produksjonsdyr! NB. Vi som bønder kan ikke arbeide ut frå genetisk materiale dersom det fører til uproduktive dyr i praksis.
 • Gjennomsnittsstandard der en fjerner de negative elementene som ligger under gjennomsnittet og heller har som mål å bygge på de elementene som skårer over gjennomsnittet. På den måten får en et balansert behov gjennom bevaring og bruk.
 • Bevare vestlandskraudkolla så nær opp til sitt utspring som mulig. Også dei små og lette dyra må prioriteres.
 • Helse må være avgjørende i avlen.
 • Protein er vanligvis høyere på vr rasen enn NRF. Likevel er dette viktig i avlsarbeidet videre.
 • Juret er et svært viktig punkt og bør legges stor vekt på i vurderingene når det gjelder inntak av oksekalv.
 • Når VR. rasen har hatt en positiv utvikling er det viktig å spisse avlen mot gode produksjonsdyr, sunne og friske dyr med godt lynne, gode produksjonsdyr samtidig som ein ivaretar det rasetypiske som vestlandskraudkolla representerer.

2. Avlstiltak

 • Flest mulig dyr i populasjonen skal være medlem i Kukontrollen/Kuregisteret og registrere slektskapsdata og avdråttsdata.

For å minimere innavlsøkningen i populasjonen skal en søke å:

 • Bruke flest mulig hanndyr i avl.
 • Få like mange avkom fra hvert hanndyr i avl, dvs. unngår å få avlsmataorer.
 • Unngå nære slektskapsparinger
 • Vær bevisst på bruk av okser. Betal heller litt ekstra for å spesialbestille okser fra det gamle ”stjernegalleriet.”
 • Akseptere en regulert innkryssing av søsterrasen (i helt spesielle tilfelle) dersom det anses som avlsfaglig nødvendig for å redusere innavlsøkningen.
 • Bruke innavlsberegningsprogram og følge råd fra disse.

Dyr skal ikke brukes i avl dersom de har følgende arvelige defekter:

 • Færre enn to testikler.
 • For mange eller svært uheldig plasserte marispener.
 • Dårlig lynne.
 • Låg protein.
 • Unaturlig farge utenom standard.
 • Dårlig jur.
 • Mindre eller større enn standard.
 • Hornanlegg.
 • Mer enn 4 spener på oksekalv.
Foto: Isabelle Ullenes Hagen, Helle Gard
Foto: Isabelle Ullenes Hagen, Helle Gard