Foto: Isabelle Ullenes Hagen, Helle Gard

Livdyrformidling Vestlandsk Raudkolle

Laget for Vestlandsk raudkolle kan bidra med kontaktformidling ved omsetning av livdyr av rasen. Dersom du har dyr til salgs eller ønsker å kjøpe livdyr av rasen er det bare å ta kontakt med livdyrformidler i laget. Alle salg av livdyr og alle avtaler gjort mellom selger og kjøper er et privat anliggende. Laget har ingen part eller ansvar i saker som omhandler livdyrkjøp ut over det å formidle kontakt mellom aktuelle personer som ønsker å selge eller kjøpe dyr.

Knut Roald Thunheim – Tlf.: 418 43 496 / Epost

Livdyrpriser

Ved salg av livdyr anbefaler VR-laget at det tas utgangspunkt i veiledende livdyrpriser hos Nortura. Det må også utøves skjønn ved vurdering og prisfastsetting av dyra. Hold, lynne, jur-/speneskader, eksteriør o.l. må tas med i beregninga.

Ut over dette bør det etter oppfylte kriterier tilføyes et rasetillegg i prisen:

 • Dyret har stamtavle fra Norsk genressurssenter
 • Far til dyret er seminokse eller stambokført gardsokse
 • Dyret har maksimalt 12,5 % innblanding av fremmed blod.
  (= berettiget tilskudd for bevaringsverdig rase)

For dyr som oppfyller disse kriteriene anbefaler VR-laget følgende rasetillegg til beregnet livdyrpris:

 • Drektig kvige og ku (drektig og / eller mjølkende): 3000, –
 • Ku-kalv / ikke drektig kvige: 1000, –
 • Okser til avl over 12 mnd.: 3000, –
 • Okser til avl under 12 mnd.: 1500,-

Som alternativ til veiledende livdyrpris med utgangspunkt i Nortura sine rutiner for prissetting kan en som rettesnor bruke følgende prissatser for dyr med oppfylte kriterier:

 • Drektige kyr: 20.000, –
 • Drektig kvige: 18.000, –
 • Okser til avl: 15-30.000, – (alder, størrelse og kvalitet på oksen er avgjørende)

Ved fastsetting av pris må det også utøves skjønn i vurderingen av dyra. Hold, lynne, jur-/speneskader, eksteriør o.l. må tas med i beregninga.

Laget for Vestlandsk raudkolle, januar 2022.

Foto: Isabelle Ullenes Hagen, Helle Gard