Foto: Isabelle Ullenes Hagen, Helle Gard

Innmelding i laget for Vestlandsk Raudkolle

Innmelding:

Som medlem i Laget for Vestlandsk Raudkolle får du tilsendt to årlige medlemsblad med informasjon og oppdateringer om rasen og hva som skjer i laget.

Ved oppmøtet på årsmøtet i laget har du som medlem også stemmerett ved valg og vedtak som skal fattes, og dermed mulighet til å være med å påvirke de føringene som legges for rasen og dens framtidige utvikling.

Ved utfylling av skjemaet melder du deg inn i laget for Vestlandsk Raudkolle.
Medlemskontingent for 1 år er kr. 400,-. (Vedtatt på årsmøte 2021). Kontingenten gjelder per kalenderår.