Vestlandsk Raudkolle på Søndre Groeggen

Vestlandsk Raudkolle på Søndre Groeggen

1314 Milla etter 45634 med kalven sin Nina. Første VR-kalv født hos oss. Vestlandsk Raudkolle på Søndre Groeggen Trivelig å bli spurt om å skrive noen ord på satsing med vestlandsk raudkolle i ny fjøsavdeling med melkerobot. «Vi» er Anders Groeggen og Mona Austvik,...
Takk til Birger Breiteig

Takk til Birger Breiteig

 4 raudkollekalver med aner fra besetninga hos Birger som no har flyttet videre til Nordland. Takk til Birger Breiteig Under årsmøtet i VR-laget i sommaren 2021 ble Birger Breiteig tildelt bjølle for hans innsats for VR-rasen gjennom mange år. Birger er en av de som...
Ny giv for raudkolla på Hidra

Ny giv for raudkolla på Hidra

Lokale og kortreiste fôrressurser. Flott ku med kalv hos Reistad. Ny giv for raudkolla på Hidra Etter nesten 50 år uten drift på småbruket beiter det igjen raudkoller hos Ole Geir Reistad på Hidra. – Kva var det som gjorde at du starta opp med Vestlandsk Raudkolle?–...